ABR 89, 3. udgave, af Michael Gjedde-Nielsen og Hans Lykke Hansen er udkommet på forlaget Karnov Group i december i 2013.

Bogen indeholder kommentarer til samtlige bestemmelser i Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR).

ABR 89 indeholder en gennemgang af de regler, der gælder for retsforholdet mellem klienten og den tekniske rådgiver (arkitekten eller ingeniøren). Herudover indeholder ABR 89 en gennemgang af retspraksis ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed inden for dette område.

Retsudviklingen har siden fremkomsten af bogens 1. udgave skabt et behov for opdaterede udgaver af ABR 89.

Af områder og særlige emner, som bogen beskæftiger sig med, kan nævnes:

  • Rådgivningens former
  • Ansvar for fejl og forsømmelser
  • Honorarspørgsmål
  • Reglerne om arkitekters og ingeniørers ophavsret
  • Ansvar for forsinkelse
  • Udskydelse og standsning af opgaver
  • Tidsfrister
  • Misligholdelse
  • Tvisteløsning

ABR 89 henvender sig især til advokater, domstolsjurister, arkitekter, ingeniører og bygherrer.

På hjemmesiden bliver bogen løbende opdateret med rettelser og tilføjelser, herunder ny retspraksis og litteratur.

Opdatering er senest sket den 23. september 2014.